Mount Kelvin
Lisätyöhinnasto

Hinnaston hintoja noudatetaan mikäli sopimuksessa ei ole määritelty muita hintoja. Hinnaston hintoja sovelletaan ennen kohteen luovutusta tehtäviin lisätöihin.

Hinnaston hinnat koskevat Mount Kelvinistä johtumattomia lisätöitä. Mount Kelvin pyrkii siihen, että lisätöitä ei synny. Toissijaisesti pyritään antamaan muille osapuolille mahdollisuus korjata puutteet saman työmaakäynnin aikana tai mikäli tämä ei onnistu, pyritään mahdolliset lisätyöt hoitamaan etätöinä.

Työ Hinta
Ylimääräinen työmaakäynti, pääkaupunkiseutu Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 300 € / kerta
Ylimääräinen työmaakäynti, muu Suomi 700 € / kerta
Sähköasennusten korjaus ja vianetsintä Minimilaskutus 2h 100 € /h
Sähkösuunnitelmien korjaukset ja muutokset Minimilaskutus 1h 120 € / h
Etätyönä tehtävä komissiointi ja konfigurointi Minimilaskutus 1h 80 € / h

Kaikki hinnat alv 0%, tuntihinnat alkavalta tunnilta.

Esimerkkejä tilanteista joissa lisätyöhinnastoja sovelletaan

Esimerkki 1: Puutteellinen asennus joka estää komissioinnin

Mount Kelvinin henkilöstö menee työmaalle urakoitsijan ilmoitettua, että komissioinnin voi aloittaa. Huomattava osa työmaan valaisimista on kytkemättä ja keskusyksiköiden verkkoyhteys ei toimi jolloin komissiointia ei voida suorittaa tehokkaasti. Käynnistä veloitetaan ylimääräisen työmaakäynnin maksu.

Esimerkki 2: Puutteellinen asennus, korjattavissa

Mount Kelvinin henkilöstö menee työmaalle ja toteaa, että osa valaisimista ei toimi puutteellisen asennuksen vuoksi. Mount Kelvinin henkilöstö korjaa osan puutteellisista asennuksista ja tekee vikalistan lopuista. Loppu komissioinnista voidaan suorittaa etäyhteydellä. Asennusten korjauksista ja vikalistan laatimisesta veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti.

Sähkösuunnitelmien muutokset

Sähkösuunnitelmat toimitetaan Mount Kelvinille projektin loppuvaiheessa, eikä suunnitteluohjeistusta ole otettu huomioon. Mount Kelvin päivittää suunnitelmat järjestelmän kanssa yhteensopiviksi. Työstä veloitetaan sähkösuunnittelun tuntihinnaston mukaisesti.